Sterklas 2012 doen hun Proeve van Bekwaamheid op 15 juni 2014

De Sterklas, een initiatief van het Gilde van Meesterkoks, dit jong talent bewijst nu weer het nut van een goede en gedegen ambachtelijke beroepsopleiding.

25 STERKLAS leerlingen en hebben 4 amuses geserveerd, waarvan één speciaal als waardering en eerbetoon aan de veel te vroeg overleden 2 * chef Paul van de Bunt van restaurant De Leuf in Ubachsberg.

Vijfentwintig leerlingen van de hoog gekwalificeerde culinaire koksopleiding in Nederland, de STERKLAS, van het Gilde van Nederlandse Meesterkoks, kookten op 15 juni 2014 in hotel Okura Amsterdam een vijf gangen galadiner voor ruim 300 gasten. Het Galadiner is georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het Gilde van Nederlandse Meesterkoks. De ruim 300 aanwezigen waren grotendeels SVH Meesterkoks en andere aan de gastronomie verbonden gasten. Onder hen was de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mevrouw Jet Bussemaker.

Het jubileum Galadiner bestond uit een vijf gangen diner, gebaseerd op vijf signatuurgerechten van prominente Nederlandse Meesterkoks van de afgelopen 25 jaar. De Sterklassers kregen de opdracht deze gerechten aan te passen aan de huidige praktijk en aan het (grote) aantal gasten.

De signatuurgerechten waren van de hand van Cees Helder, Margot Reuten, Michel van de Kroft en Rogér Rassin die bij de voorbereidingen de leerlingen met raad en daad terzijde stonden. Het signatuurgerecht van (wijlen) Cas Spijkers werd begeleid door Johan van Groeninge. De 25 leerlingen verdeelden in hun groep de rollen, zoals die van coördinerend chef, souschef en commies.

Na een aantal maanden van voorbereiding kookten de jonge culinaire talenten de gerechten voor ruim 300 kritische gasten, waaronder de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Jet Bussemaker.

Een indrukwekkende historische traditie,

Mevrouw Bussemaker maakt onlangs bekend dat de meester en gezel formule in het mbo verder wordt uitgebreid naar nieuwe mbo-opleidingen. Het is onderdeel van een breder programma voor talentvolle mbo-studenten. De minister wil dat getalenteerde jongeren meer mogelijkheden krijgen om hun creativiteit, kennis en vaardigheden en ondernemerschap op hoog niveau te ontwikkelen.

Minister Jet Bussemaker: “De Sterklasleerlingen van het Gilde van Nederlandse Meesterkoks zijn de Masterchefs van morgen. Ze staan daarmee in een indrukwekkende historische traditie, waarin de meester zijn kennis en kunde overdraagt op een jonge generatie gezellen. Een belangrijk systeem waarin jong en oud van elkaar leren. Deze talenten laten ook zien dat het om méér dan koken alleen gaat, maar dat ambitie en motivatie er ook toe doen. En vaardigheden als ondernemerschap, samenwerken, elkaar inspireren en kritiek kunnen geven en krijgen noodzakelijk zijn om een goede culinair vakman of vakvrouw te kunnen worden. Het resultaat zijn heerlijke creatieve gerechten waarbij je de liefde voor het vak proeft!” Aan het eind van het diner reikte minister Bussemaker aan de geslaagde leerlingen het certificaat Gezel Chef-kok van het Gilde van Nederlandse Meesterkoks uit.

Over de Sterklas

De Sterklas is een initiatief van de eerste groep SVH Meesterkoks die samen het Gilde van Nederlandse Meesterkoks hadden opgericht met als doel het vak op een hoog niveau te brengen en te houden. Het waarborgen van goede opleidingen is een van de doelstellingen van het Gilde. Toenmalig Gildemeester Cas Spijkers was de grote motor achter het oprichten van de Sterklasopleiding in 1997. Sindsdien hebben ongeveer 150 leerlingen de Sterklasopleiding met succes afgerond. Zij mogen zich gezel chef-kok noemen. Van hen zijn in totaal 7 Sterklassers SVH Meesterkok geworden. (Onno Kokmeijer, François Geurds, Marcel de Leeuw, Maarten Camps, Jeroen Robberegt, Luc Kusters en Niels van den Berg).

De Sterklas opleiding is een vervolg op de Niveau 3 opleiding die bij de diverse ROC ’s worden gegeven. De opleiding biedt in principe ruimte aan 18 leerlingen per jaar. Het aantal aanmeldingen voor de Sterklas neemt de laatste jaren toe. De leerlingen voor de Sterklas worden voorgedragen door de leermeesters, veelal SVH Meesterkoks. Een commissie bestaande uit SVH Meesterkoks beoordeelt via gesprekken en een presentatie van de aspirant Sterklassers of zij worden toegelaten tot de tweejarige opleiding die bestaat uit de vakken koken en hotelpatisserie, vaktheorie en algemene vakken. Ambitie en motivatie spelen een belangrijke rol bij de beoordeling. De Sterklasopleiding is op dit moment ondergebracht bij de hotelschool van het ROC van Amsterdam. Coördinator van de Sterklas is docent koken SVH Meesterkok Theo van Rensch. De vaktechnische vakken als menuleer, SWEN2, , businessplan, communicatietechniek en leermeester wordt verzorgd door SVH Meestergastheer Wil Kaufmann.

Het doel van de Sterklas is jonge vakgenoten na hun opleiding zelfstandig werkend kok, een vervolgopleiding aan te bieden waarin de nadruk ligt op het verdiepen van de kennis en het in de praktijk brengen van de theorie door het zelf te doen. (Gast)lessen worden verzorgd door SVH Meesterkoks en specialisten als chocolatiers, slagers, poeliers en broodbakkers.

Naast theoretische en praktische vakken wordt tijdens de Sterklasopleiding via speciale projecten ook aandacht besteed aan sociale aspecten en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De leerlingen werken gedurende het schooljaar mee aan een project voor de Johan Cruijff Foundation en het Liliane Fonds. Belangrijke aspecten bij deze projecten zijn samenwerken, van elkaar leren, elkaar inspireren en open staan kritische opmerkingen op individuele basis en/of als groep.

Over het Gilde van Nederlandse Meesterkoks

Het Gilde van Nederlandse Meesterkoks is een broederschap (beroepsvereniging) van SVH Meesterkoks. het Gilde heeft als doel kennis en kunde over te dragen aan volgende generaties vakgenoten en het culinaire gedrag op het hoogst mogelijke niveau te houden. Het Gilde neemt hiervoor zelf verantwoordelijkheid door mede zorg te dragen voor een goede (praktijk)opleiding. De Sterklasopleiding is een van kerntaken van het Gilde.

Jonge, talentvolle, ambitieuze koks worden na hun reguliere beroepsopleiding,verder opgeleid naar het hoogst haalbare niveau.

Scroll naar boven