Privacyverklaring

De Stichting Sterklas, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: www.sterklas.com
E-mail: info@sterklas.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Stichting Sterklas verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je onze opleiding volgt/wilt gaan volgen, belangstelling hebt voor onze opleiding en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • (Voor)opleiding, werkervaring, leerbedrijf/ven
 • (portret) foto’s
 • Film

Wanneer de Stichting Sterklas evenementen organiseert en daar foto’s en/of video’s worden gemaakt, worden deze alleen gebruikt voor communicatie rondom het evenement en rondom activiteiten en berichten van de Stichting Sterklas. Door aanwezig te zijn op en deel te nemen aan deze evenementen, ga je hiermee akkoord. Wanneer de Stichting Sterklas nieuwsberichten op de website of haar social media kanalen plaats, blijven deze berichten voor onbepaalde tijd bewaard, dit geldt ook voor eventuele foto’s en filmbeelden die bij deze berichten geplaatst zijn. Bij de diploma-uitreiking worden er foto’s gemaakt, deze zijn mede bedoeld voor jouw profiel in het register digitale register op https://svhmeestertitels.nl/svh-meesters/svh-meester-gezellen/.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Stichting Sterklas verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Stichting Sterklas verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief, uitnodigingen of informatie over onze opleidingsactiviteiten.
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze opleiding/werkzaamheden uit te kunnen voeren.
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze opleiding en/of werkzaamheden.
 • Doorgeven van gegevens aan onderwijsinstelling en/of leerbedrijf voor de uitvoering van de onderwijs- en stageovereenkomst(en).
 • Doorgeven van gegevens aan SVH voor de

Geautomatiseerde besluitvorming
De Stichting Sterklas neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Sterklas) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Stichting Sterklas verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens uitsluitend vanuit een gerechtvaardigd belang en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De grondslagen en de bewaartermijnen  voor het bewaren van de gegevens staan hierna aangegeven.

De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de onderwijs- en stageovereenkomsten die  met de opleidingsinstelling en het leerbedrijf zijn/worden overeengekomen. Bewaartermijn: vanaf aanmelding tot en met het afronden van de opleiding en het in ontvangst nemen van de diploma’s.
We delen gegevens met de opleidingsinstelling of het leerbedrijf alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het zo goed mogelijk uitvoeren van de opleiding. Bewaartermijn: vanaf aanmelding tot en met het afronden van de opleiding en het in ontvangst nemen van de diploma’s.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Stichting Sterklas deelt jouw persoonsgegevens met een opleidingsinstelling of leerbedrijf als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de onderwijs- en stageovereenkomsten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook deelt de Stichting Sterklas jouw gegevens met SVH om de door jou behaalde diploma’s bij SVH aan te kunnen vragen. SVH gebruikt jouw gegevens om -indien je geslaagd bent voor SVH Gezel Meesterkok-, jouw profiel aan te kunnen maken en op te nemen in het digitale register op https://svhmeestertitels.nl/svh-meesters/svh-meester-gezellen/.

We delen gegevens met zogenaamde subverwerker(s) die in opdracht van de Stichting Sterklas persoonsgegevens verwerkt/-en. Hiervoor is een verwerkers- en geheimhoudingsovereenkomst afgesloten met de subverwerkers. Zij verwerken gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Wij verkopen geen gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Stichting Sterklas gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Sterklas en heb je  het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken digitaal naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de Stichting Sterklas (zie Contactgegevens).
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Bij het behandelen van een verzoek tot wijziging en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, zijn we gebonden aan vigerende wetgeving. We kunnen dan ook niet alle persoonsgegevens wijzigen en/of verwijderen. Bij de afhandeling van jouw verzoek laten we weten welke persoonsgegevens we wel of niet hebben kunnen wijzigen en/of verwijderen en reden waarom dit zo is.

De Stichting Sterklas wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Stichting Sterklas neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Stichting Sterklas (zie Contactgegevens).

Heb je een vraag of opmerking over de Sterklas-opleiding of wil je ons tippen? Vul onderstaand formulier in en klik op verzenden. Je ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Wil jij je aanmelden? Klik dan op de onderstaande knop:

Scroll naar boven