Examens voor Sterklas en SVH Gezel Meesterkok

In nauwe samenwerking met ROCvanAmsterdam werken we aan een oplossing voor de praktijkexamens van de Sterklas. ROCvanAmsterdam heeft voor de theoretische vakken een geweldige prestatie geleverd waardoor Sterklassers deze vak konden afronden. In aansluiting daarop hebben SVH , ROCvanAmsterdam en het bestuur van de Sterklas nagedacht over de praktijkexamens. Er is een oplossing gevonden. De examens vinden vermoedelijk eind mei/begin juni (in kleine groepjes) plaats op school. De examenopdracht is aangepast. De Sterklassers en hun leermeesters worden hierover tijdig  door school geïnformeerd. Voor onze Sterklassers betekent dit een extra uitdaging. Wij zijn er echter van overtuigd dat onze jonge getalenteerde koks dit aankunnen. We hopen dat een groot aantal het diploma SVH Gezel Meesterkok zal behalen.

Scroll naar boven